+31 26 3844510 info@shinrai-piling.com

Hoe werkt de Giken Silent Piling methode?

 

Er zijn diverse methodes om damwandplanken aan te brengen:

  • Dynamische methode: inhei met pneumatische hamers of hoog- en/of laagfrequente trilblokken;
  • Dynamische methode: grondverdringend voorboren en plaatsen (meestal d.m.v. trillen);
  • Statische methode: indrukken met behulp van Silent Pilers of ABI.

Deze methodes hebben allemaal hun toepassingsgebied met voor en nadelen welke we hierna in het kort uitgeleggen.

Dynamische methodes:

Inheien met pneumatische hamers of trillen met trilblokken:

In gebieden waar overlast door geluid en trillingen voor de omgeving geen probleem is en er geen schade aan bebouwing kan worden aangebracht, is het mogelijk om op traditionele wijze damwandplanken aan te brengen. Grote kranen die worden voorzien van trilblokken of hamers, trillen of slaan de damwandplanken in de bodem. Het inheien van grote diameters stalen buispalen met pneumatische hamers of dieselblokken en/of het intrillen van damwandplanken m.b.v. hoog of laagfrequente trilblokken, zijn dan goede werkmethodes. Bereikbaarheid, werkruimte en de mogelijkheid om bijvoorbeeld een tijdelijke bouwweg met dragline schotten aan te leggen, bepalen mede de keuze van de toe te passen heimethode. Na het aanbrengen van de damwanden dient de landschapsinrichting, weer in de oude situatie te worden hersteld, wat vaak een kostbare en tijdrovende activiteit is.

Inheien of trillen in combinatie met voorboren.

Indien inheien of trillen niet lukt, doordat bijvoorbeeld de samenstelling van de bodem te hard is, gaat men vaak over tot een combinatie van grond verdrijvend voorboren en trillen. Grote buisdiameters kunnen zo alsnog worden aangebracht. Deze methode heeft echter als nadeel dat er een zeer grote verstoring van de bestaande bodem plaats vindt en leidt in de meeste gevallen tot een oncontroleerbare instabiele situatie.

 

Statische methodes:

In situaties waarbij trillingen en geluidsoverlast onacceptabel zijn, wordt steeds vaker gekozen voor het 100% trillingvrij drukken met behulp van Silent Pilers. Doordat er bij deze methode geen –schadelijke- trillingen of geluidsoverlast ontstaan kunnen damwandplanken of stalen buizen letterlijk overal worden geplaatst. Dit kan zijn in natuurgebieden, op industriële locaties, moeilijk toegankelijke gebieden, in de nabijheid van kabels en leidingen, smalle werklocaties langs spoor-, vaar- en autowegen en zeer dicht langs bestaande bebouwingen. De Silent Pilers drukken nieuwe damwandplanken in de grond met behulp van een startframe voor de eerste 4 damwandplanken of door zich vast te klemmen aan reeds geplaatste damwandplanken en gebruik te maken van de grondweerstand. Met behulp van zijn hydraulische klempoten houdt de Silent Piler zich vast en verplaatst hij zich over de geplaatste damwand waardoor hij ook op moeilijk bereikbare plaatsen en ruimtes met beperkte hoogte zeer goed inzetbaar is.

 

Er zijn verschillende type machines en methodes om de damwandplanken te drukken. In de meeste gevallen kan worden volstaan met alleen de standaard machine. In zeer harde grondlagen waarin de standaard drukmethodiek niet voldoet, kunnen de machines worden uitgerust met een crusher (soort avegaar boor) of een waterslang die onder hoge druk minimale hoeveelheden water inbrengt. Dit maakt het aanbrengen van damwanden in vaste harde grondlagen mogelijk waarbij mens, milieu en omgeving weinig tot geen hinder en overlast zullen ervaren tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. De crusher wordt vaak toegepast bij een hardheid > 20 Mpa. Bij deze methode wordt tegelijkertijd met het persen van de damwandplank de boor ingebracht. Deze maakt vervolgens ter plaatse van de voet van de damwandplank de grond vrij waardoor de damwandplank de bodem in kan worden geperst.