+31 26 3844510 info@shinrai-piling.com

Mens en milieu

De Giken Silent Pilers drukken (of trekken) m.b.v. hydraulische kracht de damwandplanken in of uit de bodem. De Pilers worden aangedreven door de zo genaamde Power Pack. Deze generatoren voldoen aan alle milieuvriendelijke specificaties en zijn voorzien van de nieuwste generatie dieselmotoren. Ze zijn ontworpen volgens de strenge eisen voor een schone emissie met een hoog verbrandingsrendement. Ze voldoen hiermee aan de emissienormen Stage III.

Biologisch afbreekbare hydraulische olie

Al naar gelang de behoefte, kan de samenstelling van de hydraulische olie of het vet worden aangepast aan de gebruiksomgeving. In geval er bijvoorbeeld boven open water of waterwingebieden gewerkt dient te worden, kunnen wij in overleg met onze opdrachtgever de samenstelling van te voren aanpassen door bijvoorbeeld biologisch afbreekbare hydraulische olie of vet toe te passen. Mocht het voorkomen dat er hydraulische olie of vet wordt gemorst, dan worden deze afgebroken door bacteriën in de natuurlijke omgeving en is er geen blijvende milieuschade.